Afspraken – Huisartsenpraktijk De Admiraal – Amsterdam
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk De Admiraal
Admiraal de Ruyterweg 215-A 1056 GH
Amsterdam

Afspraken

Wij vragen uw begrip i.v.m. toenemende drukte en wachttijden aan de telefoon

Als gevolg van complexere zorgvragen en een algemeen personeelstekort in de huisartsenzorg is onze assistenten-bezetting helaas niet altijd maximaal en zijn de gesprekken aan de telefoon vaak uitgebreider. Het kan gebeuren dat u hierdoor soms langer moet wachten aan de telefoon. Wij doen ons best het zo goed mogelijk op te lossen. Hartelijk dank voor uw begrip.

Om de drukte te verminderen vragen wij uw medewerking:

 • Graag alle niet urgente vragen stellen per e-consult via de online patiëntenportaal.
 • Afspraken en herhaalrecept kunnen ook online aangevraagd worden via het online patiëntenportaal
 • Bij drukte en lange wachttijden aan de telefoon graag op een ander moment terugbellen
 • Vraag uw herhaalrecepten ruim op tijd aan via de herhaalrecepten telefoonlijn of online patiëntenportaal. Houd er rekening mee dat het 2 dagen kan duren voordat een herhaalrecept klaar ligt bij de apotheek.
 • Voor administratieve aanvragen zoals verwijsbrieven, lab uitslagen per e-mail of andere schriftelijke informatie graag uw aanvraag per e-mail versturen. Houd er rekening mee dat het 5 dagen kan duren voordat u de gewenste informatie ontvangt.

Inloopspreekuur:

 • Er is GEEN inloopspreekuur (sinds maart 2020).

Spoedafspraken:

 • Voor spoedgevallen kunt u altijd op de praktijk terecht.  Wij vragen u dan om de praktijk eerst te bellen op de spoedlijn (druk 1) 020-6121412.

Huisartsen spreekuur:

 • Heeft u dringende/ ernstige gezondheidsklachten? Wij vragen u dan om de praktijk te bellen 020-6121412. Na overleg met de huisarts zal besloten worden wat het advies is.
 • Heeft u griep klachten? Wij vragen u dan om de praktijk te bellen 020-6121412. Kom a.u.b. NIET naar de praktijk zonder afspraak. Na overleg met de huisarts zal besloten worden wat het advies i
 • Heeft u niet-urgente gezondheidsklachten? Wij vragen u dan om gebruikt te maken van uw patientenomgeving (eenmalig account aanvragen) de praktijk te bellen.
 • Bij het niet verschijnen op een spreekuur – zonder telefonische of schriftelijke afmelding uiterlijk 24 uur voor aanvang van het spreekuur – zullen wij onze huisafspraken naar u toesturen (zie hieronder). 

Beeldbellen spreekuur:

 • Als u de huisarts graag wil spreken via beeldbellen dan sturen wij u een beveiligde link via uw telefoon of e-mail om veilig te bellen.

Diabetes/CVRM/COPD spreekuur:

De regelmatige controles voor mensen met suikerziekte, hart- en vaataandoeningen, hoge bloeddruk, astma of COPD, vinden weer plaats. U wordt opgeroepen. Lees de brief goed en maak een afspraak met de praktijkondersteuner na afname van bloed.

Ouderenzorg:

 • Met kwetsbare en oudere patiënten proberen wij contact te houden door te bellen en te vragen hoe het gaat. Heeft u gezondheidsklachten? Wij vragen u dan om de praktijk te bellen. Indien nodig zal de huisarts een afspraak of visite plannen.

POH-GGZ:

 • Als u een afspraak met de POH-GGZ wil maken dan zal het gesprek telefonisch of in de praktijk plaatsvinden. Bij het niet verschijnen op een spreekuur – zonder telefonische of schriftelijke afmelding uiterlijk 48 uur voor aanvang van het spreekuur – zullen wij € 35,00 als kosten in rekening brengen. 

Herhaalrecepten of andere vragen?

 • Wij vragen u om gebruik te maken van onze herhaalrecepten service in uw patientenomgeving, of gebruik te maken van de receptenlijn (toets 2).

e-Consult:

 • Via een veilige internetverbinding kunt u vragen aan uw huisarts stellen. Deze dienst vindt u in ons online patiëntenomgeving. Hiervoor dient u zich eenmalig aan te melden. Een eConsult is enkel geschikt voor vragen die niet urgent zijn.

 

Huisafspraken

In Huisartsenpraktijk De Admiraal hanteren we een beleid van vriendelijkheid en respect. Dat betekent dat we goed naar elkaar luisteren en elkaar met beleefdheid behandelen. Het is vanzelfsprekend dat er geen plaats is voor fysiek of verbaal geweld.

Kom a.u.b. op tijd op uw afspraak

Wij streven ernaar om iedereen de aandacht te geven die hij/zij nodig heeft. Dit houdt in dat we mensen graag ontvangen op het tijdstip dat vooraf is afgesproken. We merken dat dit niet altijd gebeurt en dat mensen te laat komen of afspraken niet op tijd afzeggen. Hierdoor moeten andere mensen langer wachten en is er minder ruimte in de agenda om patiënten te ontvangen. Om onze diensten te verbeteren zijn er een aantal huisregels opgesteld.

OP TIJD KOMEN:

 • Graag enkele minuten vóór het afgesproken tijdstip van de afspraak aanwezig zijn.
 • Graag ruim van tevoren afzeggen als u niet op de afspraak kan komen (uiterlijk liefst 24 uur van tevoren)
 • Als u via de Webagenda een afspraak heeft gemaakt, ontvangt u een SMS of email herinnering van uw afspraak. Als u via de assistente een afspraak heeft gemaakt dan ontvangt u GEEN herinnering. Zet de datum/tijd dus goed in uw agenda.

TE LAAT KOMEN:

 • Afhankelijk van de klacht, de drukte en andere factoren beslist de huisarts wanneer u gezien kan worden.
 • Een afspraak is 10 minuten. Bent u dus meer dan 10 minuten te laat, dan bent u niet verschenen zonder afzegging.

NIET OP AFSPRAAK KOMEN:

 • Als u zonder afzegging niet op uw afspraak komt of meer dan 10 minuten te laat komt, dan maken wij hier een notitie van.
 • Mocht dit meer dan 2 keer per jaar voorkomen, dan zullen wij u vragen een rekening van 35 euro te betalen (van het consult), voordat u een nieuwe afspraak krijgt.

VEELGESTELDE VRAAG:

“Maar ik moet ook altijd op de dokter wachten”

Wij proberen als dokters zo goed mogelijk op tijd te werken. Soms is er een medisch spoedgeval of heeft iemand meer aandacht nodig dan vooraf ingeschat. Helaas is hier niet altijd rekening mee te houden. Dank voor uw begrip.